Certificat Conformitate

S.C. AGD AUTOGEDAL S.R.L. cu sediul in Craiova, strada Carpenului, nr. 110 cu numar de inregistrare la Registrul Comertului Reg. Com: J16/999/2016 si Cod Unic de Identificare RO36066685 asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere, conform prevederilor art. 5 din H.G. NR. 1022/2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatate, securitatea muncii si protectia mediului ca produsele care fac obiectul prezentei facturi nu pun in pericol viata, sanatate, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului, sunt biodegradabile si reciclabile.Ambalajele din carton si hartie respecta regulamentul(C.E.) nr. 1935/2004 al Parlamentului si Consiliului European din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare si de abrogare a Directivelor 80/590/C.E.E. si 89/109/C.E.E. Ambalajele respectiv produsele din carton si hartie comercializate de S.C. AGD AUTOGEDAL S.R.L. sunt in conformitate cu prevederile art. 5, 8 si 9 din H.G. 621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. Produsele la care se folosesc si materiale din plastic(folie tip B.O.P.P.) indeplinesc cerintele Uniunii Europene nr. 10/2011 respectiv cerintele amendamentelor 321/2011 si 1282/2011 in baza certificatului de conformitate/calitate primit de la furnizor. Produsele care fac obiectul acestei declaratii de conformitate nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu: - Regulamentul Comisiei Europene (C.E.) nr. 2023/2006 privind buna practica de fabricatie a materialelor si a obiectelor destinate sa vina in contact cu produsele alimentare. - Regulamentul Parlamentului European nr. 1935/2004 din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare si de abrogare a directivelor 80/590/C.E.E. - Hotararea nr. 1197 din 24 octombrie 2002(actualizata) pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele. - Ordin nr. 438 din 18 iunie 2002 privind aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman. - Materia prima folosita:carton, adezivi, cerneluri. - Nu sunt folosite materii prime care fac obiectul unei restrictii si/sau specificatii in conformitate cu prezentele norme. - Nu sunt folosite materii prime care fac obiectul unor restrictii in alimente, obtinute prin date experimentale, calcule teoretice privind nivelul migrarii lor specific si dupa caz , criteriilor lor de puritate in conformitate cu Ordinul 438/2002(aditivi). - Produsele comercializate de catre S.C. AGD AUTOGEDAL S.R.L. pot veni in contact cu alimente de tip: patiserie, brutarie, fast food si alte produse alimentare. - Perioada de timp in care ambalajul poate intra in contact direct cu produsul alimentar este de maxim 2 ani. - Ambalajele din carton si hartie se depoziteaza la o temperatura cuprinsa intre +15 grade Celsius si +25 grade Celsius si o umiditate de 65% in depozite curate si bine aerisite, ferite de razele de soare conform standardului S.R. 5978/2001. - Alimentele pot intra in contact direct pe toata suprafata interioara a ambalajului. Termen de garantie: 30 de zile de la data livrarii cu respectarea conditiilor de depozitare.